Услови коришћења

1. Камера, аудио веза и интернет 
§ И ученик и предавач су сагласни да њихови камера и микрофон буду укључени за време трајања часа. Уколико ученикова камера и/или микрофон и слушалице не раде или престану да раде за време часа, тако што предавач више нема могућности да одржи час, предавач има право да прекине час. У том случају, час ће бити наплаћен по редовној цени часа. 
§ Уколико мора да се прекине час јер је ученикова интернет веза превише спора или нестабилна, час ће бити наплаћен по редовној цени. 
§  Уколико не функционишу камера, микрофон или слушалице наставника за време часа, ученик има право да прекине час и да потражи замену за тај час. У том случају, час може да се презакаже за неки други термин или да се откаже и да се ученику не наплати за отказани час. 
§ Снимање часова није дозвољено.

2. Плаћање и враћање средстава
§ За све онлајн часове мора се платити унапред. 
§ Лингвотека има право да одбије да даје своје услуге ученицима чије плаћање није извршено навремено или касни. 
§ Ученик може уплатити пакет од најмање четири, а највише двадесет онлајн индивидуалних часова унапред. Купљени пакет часова мора да се искористи у периоду од шест месеци након датума уплате. Уколико ученик не искористи свој пакет часова у поменутом периоду од шест месеци након датума уплате, рок за слушање преосталих уплаћених часова ће истећи и средства за њих се не враћају. 
§ Уколико ученик уплати пакет часова или плати за групне часове и кусреве које нудимо, али из неког разлога не жели да настави да слуша часове, има могућност да му средства за часове које није одслушао буду враћена у периоду од седам дана након од датума уплате. Након тога уплаћена средства се не враћају.
§ Ученик има право да му средства за часове пре почетка првог часа буду враћена у периоду од седам дана након датума уплате. У том случају, ученику се враћа пуни уплаћени износ за часове, осим суме која предтсавља могуће трансакционе трошкове.
§ Купљени пакет часова се не може пренети на друго лице.

3. Заказивање, презаказивање и отказивање часова
§ Ученици имају могућност да закажу, презакажу или откажу своје индивидуалне часове путем мејла. 
§ Отказивање и презаказивање термина за часове су могући искључиво за индивидуалне часове, а не и за групне часове или курсеве.
§ Сви индивидуални часови могу да се закажу најмање 48 сати пре почетка часа, а највише два месеца унапред.
§ Сви индивидуални часови могу да се бесплатно презакажу за неки други термин или да се откажу најмање 24 сата пре почетка часа.
§ Ако ученик одлучи да откаже или презакаже час у периоду мање од 24 сата пре почетка часа, час ће бити наплаћен по пуној цени. 
§ Ако је предавач принуђен да презакаже или откаже час из неког разлога у било које време, он је у обавези да што је пре могуће информише све ученике који би требало да присуствују том часу и да поново закаже термин за тај исти час који ће одговарати свим ученицима.
§ Уколико без икаквог претходног обавештења ученик се не укључи првих 15 минута заказаног термина на линк за час, предавач има право да откаже час, а час ће бити наплаћен по пуној цени.
4. Бесплатан пробни час
§ Ученици можда добију бесплатан пробни час. Пробни час се не наплаћује и није ни на који начин обавезан. Ученици могу да откажу пробни час у било којем тренутку.

5. Предавач
§ Ученици ће радити са предавачем који је најбољи за њих. Уколико из оправданих разлога, ученик није задовољан предавачем, има право да затражи промену предавача и да настави да учи са новим.

6. Индивидуални часови
§  Индивидуални часови се држе један на један.
§  Ученик не може пренети уплаћене часове другом лицу.
§  Ученик је у обавези да поштује све услове претходно описане у параграфима 1, 2 и 3.

7. Групни часови
§ Групни часови се држе у малим групама од 2-4 ученика.
§ Лингвотека гарантује да ће се групни часови држати у заказаним терминима уколико они буду потврђени ученицима.
§ Лингвотека не гарантује за присуство чланова групе на часовима. Уколико су часови већ започети, али одређени чланови групе одлуче да се не појаве, час ће ипак бити одржан чак и онда када је само један члан групе присутан. Касније, тај исти час неће поново бити одржан за остале чланове који су пропустили час.
§ Сви полазници групних часова могу затражити повратак средстава за часове на које неће присуствовати у року од седам дана након датума уплате. После тога, враћање средстава није могуће.
§ Ученик је у обавези да поштује све услове претходно описане у параграфима 1, 2 и 3.

8. Курсеви 
§ Курсеви се држе у малим групама од 4-8 ученика.
§ Лингвотека гарантује да ће се часови курса држати у заказаним терминима уколико они буду потврђени ученицима.
§ Лингвотека не гарантује за присуство полазника курса на часовима. Уколико су часови већ започети, али одређени полазници курса одлуче да се не појаве, час ће ипак бити одржан чак и онда када је само један полазник курса присутан. Касније, тај исти час неће поново бити одржан за остале полазнике који су пропустили час.
§ Сви полазници курсева могу затражити повратак средстава за часове на које неће присуствовати у року од седам дана након датума уплате. После тога, враћање средстава није могуће.
§ Ученик је у обавези да поштује све услове претходно описане у параграфима 1, 2 и 3.

9. Материјали
§ Сви наставни материјали који се користе на часовима припадају ауторским правима Лингвотеке или неког трећег лица. Стога, материјали се не смеју копирати или користити у комерцијалне сврхе.
§  Сви наставни материјали који се користе на нашим индивидуалним часовима, групним часовима или часовима курсева су бесплатни за сваког нашег ученика. 
Search